Mùa Thu Trung Quốc

月岭村 - Yue Ling Xun - Nguyệt Linh Thôn

Picture Group # 19

 

 

 

 

 

 


Trung Quốc đă thoát cảnh nghèo, người dân được tự do đi lại, Nguyệt Lĩnh Thôn có một lịch sử phong phú nên có nhiều người đến tiềm hiểu đă giúp ngành du lịch Nguyệt Lỉnh Thôn phồn thịnh

 

 

 

End

 

Number of visitors: free hit counters