Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Đại Lể Vu Lan 2014

25 Năm Thành Lập Chùa Liên Hoa

 

Picture Group # 1

Trân Trọng Tri Ân Ḥa Thượng Thích Nguyên An Trụ Tŕ Chùa Cổ Lâm Seattle Washington State USA

Lảnh Đạo Tinh Thần Chùa Liên Hoa Olympia Washington State USA

 

 

Ḥa Thượng Thích Nguyên An chủ lể Vu Lan tại chánh điện chùa Liên Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters