Ha Thượng Thch Minh Thiện Hướng Dẩn

Phật Tử Cha Ngọc Sơn Beverton Hnh Hương Đầu Năm

Đến Cha Lin Hoa Olympia Washhington State 2018


 Tập Hnh Số # 1


Tết Mậu Tuất 2018 Ha Thượng Thch Minh Thiện hướng dẩu  Phật Tử cha Ngọc Sơn Beverton hnh hương dầu năm viếng cha Lin Hoa Olympia Washington State   Tập hnh ny ghi lại hnh ảnh cuộc viếng thăm của Ha Thượng v Qu Đạo Hửu tại cha Lin Hoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Tập Hnh Số # 2

 

Number of visits: free hit counters