Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Đại  Hội Khoáng Đại Kỳ 6  Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Từ Ngày 20 Tháng 9 Đến Ngày 22 Tháng 9 Năm 1991

Khai Mạc Tại Chùa Liên Hoa - Bế Mạc Tại Ṭa Nhà Lập Pháp Olympia Washington State

 

Picture Group # 1

Trước Ṭa Nhà Lập Pháp Olympia Washington State USA

 Ḥa Thượng Thích Mản Giác và Ḥa Thượng Thích Hộ Giác Chủ Tŕ Lể Khai Mạc Tại Chùa Liên Hoa Olympia Washington State

 Ḥa Thượng Thích Mản Giác Trước Ṭa Lập Pháp

 Lể Bế Mạc tại dại sảnh ṭa Nhà Lập Pháp Thủ Phủ Olympia

 Lẻ Bế Mạc Tại Đại Sảnh Ṭa Lập Pháp

 

 

 

Ḥa Thượng Thích Măn Giác Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6Lể Khai Mạc tại Chánh Điện chùa Liên Hoa

 Commisioner George Barn Quận Thurston chào mừng dại hội

 Lể Bế Mạc tại dại sanh ṭa lập pháp

 Các dại biểu tham dự thảo luận

 

 

 

 

 

 

 

 Bác Sĩ Trần Mộng Liên (áo trắng)  và Ông Lê Công Đa Chủ Nhiệm báo Thời Báo Seattle (thứ hai bên trai)

 Ông Lê Công Đa Chủ Nhiệm Thời Báo đặc câu hỏi với ban chủ tọa

 

 

 

 Đại Diện Gia Đ́nh Phật Tử Mỷ Quốc

 

 

Ông Ba Trịnh Măng Tacoma

 

>>>>>>>>Picture Group # 2Number of visits
:
free hit counters