Sư Cô Hành Hương Viếng Chùa Liên Hoa và Ṭa Nhà Lập Pháp Thủ Phủ Olympia Washington State

 October 2016


Picture Group # 1

 

 


Từ trái qua phải: 
Đạo Hữu Lư Kính, Phật tử chùa Cổ Lâm, Seattle, Washington State, USA
Đạo Hửu Diệu Kim, Phật Tử chủa Liên Hoa, Olympia, washington State, USA
Sư Cô Pháp Nhuận, Ni chúng chùa Chánh Niệm, Tỉnh Bạc Liêu,Viêt Nam
Sư Cô Liên Đạm, Ni chúng chùa Hải Triều Âm, Tỉnh Bạc Liêu,Viêt Nam
Thầy Thích Huệ Thiện, Chùa Cổ Lâm, Seattle,Washington State, USA
Thầy Thích Huệ Nhân, Trụ Tŕ chùa Liên Hoa, Olympia, Washington State, USA
Sư Cô Liên Ḥa, Ni Chúng chùa Hải Triều Âm Tỉnh Bạc Liêu, Viêt Nam
Sư Cô Hải Quang, Trụ Tŕ Chùa Thiên Long, Hà Nội, Việt Nam
Cô Hương, Phật Tử chùa Liên Hoa, Olympia, Washington State USA

 

 

 

 

Viếng Ṭa Nhà Lập Pháp Thủ Phủ Olympia Washington State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>Picture Group # 2

 

 

Number of visits: free hit counters