Philippines

Làng Việt Kiều Trên Đảo Palawan Philippines

H́nh Chụp Ngày 24 Tháng 11 Năm 2013

Group # 1

Vào thập niên 90+ số người tỵ nạn được tập trung về đảo Palawan có lúc lên đến hơn hai mười ngàn người, hầu hết được bảo trợ đi định cư nhiều nơi trên thế giới, cho đến ngày nay 24 thang mười một năm 2013 khi tôi đến đây th́ số người tỵ nạn c̣n ở tại trại này không quá mười người, những người này đă ở đây hơn hai mươi năm v́ không hội đủ điền kiện tỵ nạn đi các nước khác nên vẩn c̣n lưu lại đây, hầu hết đă có gia đ́nh với người địa phương và có cơ sở làm ăn phát đạt ...

 

 

Làng Việt Kiều chỉ có vài người ở đây, vào đêm có đèm chiếu sáng

 

 

 

 

Những gian nhà có người ở th́ được bảo dưởng sạch sẽ

 

Ngày từ đầu làng bạn có thể nh́n thấy tấm bản hiệu nhà hàng Viêt Ville

 

Tấm bản điều lệ khi vào trại được bảo quản mấy mười năm vẩn c̣n hiệu lực...

 

Ngôi thánh đường viết bằng chử Việt ở đầu làng dường như không c̣n hoạt động, nhưng bà Phạm Anh cho biết làng này hiện đang có đến ba vị Cha đang ở tại đây.

 

 

Làng Việt Kiều có chùa Vạn Pháp nhưng không có Phật tử sống trong làng này

Những căn nhà này bỏ tróng không có người ở

Ngôi chùa Vạn Pháp khang trang hoa viên hoa quả quanh năm nhở đạo hửu Thanh ra sức trông nôm nhan đèn mấy mười năm nay..

 

 

 

Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo rời đảo Palawan hai mươi lăm năm trước nay có dịp đi Phật Sự về chùa Vạn Pháp

 

 

 

Có sân thờ Phật Bà Quán Thế Âm

 

 

Trước mặt là ngả tư đường Tụ Do tên đường đă phai mờ

 

 

Bà này cho biết bà ở trong làng này nhưng bà không phải là người Việt Nam...

 

 

Bà Phạm Anh hiện đang ở rong trại này với con và cháu

 

 

Ngả tư đường Tự Do và đường ...

 

>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters