Philippines

Làng Việt Kiều Trên Đảo Palawan Philippines

H́nh Chụp Ngày 24 Tháng 11 Năm 2013

Tập h́nh Số 1

Vào thập niên 90 người Việt Nam vượt biển tỵ nạn được cơ quan Tỵ Nạm Liên Hiệp Quốc tập trung về đảo Palawan. Người ta nói có lúc lên đến mấy chục ngàn người, tạm trú tại đây. Họ được bảo trợ đi định cư nhiều nơi trên thế giới. Tôi đến Parawan ngày 24 tháng  11 năm 2013 th́ số người tỵ nạn c̣n ở palawan rất ít, những người c̣n ở lại Palawan này không hội đủ điều kiện đi tỵ nạn các nước khác nên vẩn c̣n lưu lại đây. Chùm ảnh sau đây cho thấy các căn nhà trong làng do người Việt Nam xây dựng tạm trú trong thời gian chờ đợi giấy bảo lảnh  đi định cư các nước khác. Ḷng bồi hồi, tôi dạo quanh ngôi làng, tôi thấy có một ngôi giáo đường Công Giáo, một ngôi chùa Phật Giáo và một nhà hàng Việt Ville. Qua mấy con đường nhỏ hẹp, tôi thấy tên các con đường quen thuộc Saigon năm xưa.

Ảnh/Truyện: Đường B́nh

 

 


Làng Việt Kiều chỉ có vài người ở đây, vào đêm có đèm chiếu sáng

 

 

 

 

 


Những gian nhà có người ở th́ được bảo dưởng sạch sẽ

 

 Ngay từ đầu làng, bạn có thể nh́n thấy tấm bản hiệu nhà hàng Viêt Ville

 

 

 Tấm bản điều lệ vào trại mấy mươi năm vẩn c̣n hiệu lực...

 

 

 

Ngôi thánh đường ở đầu làng c̣n hoạt động, bà Phạm Anh, cư dân làng Việt Palawan, cho biết làng này hiện đang có đến ba vị Cha đang ở tại đây.

 

 Làng Việt Kiều có chùa Vạn Pháp

 

 Những căn nhà này bỏ tróng không có người ở

 

 

Ngôi chùa Vạn Pháp khang trang hoa viên hoa quả quanh năm nhở đạo hửu Thanh ra sức trông nôm nhan đèn mấy mười năm nay..

 

 

 

Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo rời đảo Palawan hai mươi lăm năm trước nay có dịp đi Phật Sự về chùa Vạn Pháp

 

 

 


Có sân thờ Phật Bà Quán Thế Âm

 

 

 

 


Trước mặt là ngả tư đường Tụ Do tên đường đă phai mờ

 

 

 

 

Bà này cho biết bà ở trong làng này nhưng bà không phải là người Việt Nam...

 

 


Bà Phạm Anh hiện đang ở rong trại này với con và cháu

 

 

 

 

Ngả tư đường Tự Do và đường ...

 

>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters