2012

Chùa Liên Hoa Kính Mừng Phật Đản

 

Group # 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ḥa Thượng Thích Toàn Châu Chủ Lể Phật Đản

Thượng Toạ Thích Nguyên Kim - Ḥa Thượng Thích Toàn Châu - Đại Đúc Thích Minh Hửu

 

 

 

Ḥa Thượng Thích Toàn Châu

 

>>>>Picture Group # 2

 

 

Number of visits: free hit counters