Diện Kiến Ngài Tăng Thống Phật Giáo Tích Lan

Visiting The President of Sri Lankan Buddhist Association

Hành Hương  Tháng 3 năm 2012  Tích Lan - Ấn Độ - Nepal - Miến Điện hướng dẩn bởi Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Tuệ Dũng Việtnam

 

Group # 1

 

Phái Đoàn Tăng Ni và Phật Tử đến diện kiến Ngài Tăng Thống Phật Giáo Tích Lan

do Ḥa Thường Chơn Trí, Thượng Toạ Thích Giác Đẳng, Thượng Toạ Thích Nguyên Thảo,

Thầy Thích Nguyên Vương và Sư Tuệ Dũng

 

Ngài rất hoàn hỷ tiếp phái đ̣an

 

cô Shiromi De Alwis, Tổng Giám Đốc hảng Voyages Lanka plc giúp phần phiên dịch

 

 

 

Thượng Toạ Thích Giác Đảng dân hoa

Phật tử dân hoa quả

một Phật Tử dân y Ngài Tăng Thống

 

Ngài niệm Phật

 

>>>>>>>>Group # 2

 

Number of visits: free hit counters