Thầy C Viếng Cha Lin Hoa v Thủ Phủ Olympia

Picture Group # 1

 

Sau Kha An Cư Kiết Hạ tại Cha Cổ Lm Seattle Qu Thầy C Viếng Thăm Phật Tử Cha Lin Hoa v Thủ Phủ Olympia Washington State

 

 

 

 

 

 

 

Ta Nh Tối Cao Php Viện Tiểu Bang Washington

 

 

Ta Lập Php Tiểu Bang Washington State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>PIcture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters