Lể "Trồng Cây"

Vườn Tịnh Tâm Chùa Liên Hoa Olympia Washington State USA

 

Picture Group # 1Ước Muốn " của Cụ Thái Văn Sến là được trồng môt cây kỹ niệm cho chùa Liên Hoa Olympia. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2016 một buổi lể "Trồng Cây" của Cụ Thái Văn Sến trong Vườn Tịnh Tâm chùa Liên Hoa Olympia. Nghi thức Trồng Cây đơn sơ do Thượng Tọa Trụ Tŕ Thích Huệ Nhân chứng minh. Có hai người con và một số thân hữu hiện diện. Cụ Sến năm nay "Đại Thọ U-92+" Ông đă định cư ở Olympia hơn 25 năm. Hiện Ông đang sống với 6 người con tại Olympia Thủ Phủ Tiểu Bang Washington

 

 Sáng hôm nay dưới ánh nắng ban mai ấm áp, Cụ nhờ Ông Độ người quanh năm âu yếm giử vườn của chùa Liên Hoa đưa Cụ đi chọn cây, ông chọn Cây Phong (Japanese Mable) thân cây mạnh mẽ, lá xum xê tươi tốt, mang về chùa.

 

 

 

 

 

 

 Anh bạn cư dân từ Seattle quận King cách đây hơn trăm cây số cũng về đây chung vui với Ông trong dịp này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cụ ơi ! Cụ cầm cái sẻn lộn  ngược, coi chừng đứt tay !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mọi người vui vẽ chúng vui trồng cây

 

>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters