Truyện Ảnh

Đường Về Nguyệt Lỉnh Thôn

月岭村 - Yue Ling Xun

Quế Lâm Tỉnh Quăng Tây Trung Quốc

Picture Group # 1

 


 


 

 


 

 

 

 


 

 


Trung Quốc là một nước lớn người đong, bất cứ ngày nào bạn ra đường không gặp một đám cưới cũng gặp một đám ma.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters