Buddha Tooth Relic - 佛牙遗迹

Xá Lợi Phật Nha Tại Thành Phố Kandy Tích Lan

 

 

Picture Group # 1

 

Điện Thờ Xá Lợi Phật Nha.

Trước khi mặt trời mộc nhiều phái đoàn từ nhiều nơi trên thế giới đến chiêm bái  

Nhạc công kèn trống suốt đêm

Ḥa Thượng Chơn Trí hướng dẩn chúng tôi vào chánh điện ...

 

..Ni Sư Thích Nử Tịnh Thường với mâm hoa rực rở ...

.. nhạc công tác nghiệp

 

 


h́nh trên cho thấy vị Tu Sĩ đi đầu là Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Houston Texas, Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo, Vancouver B. C Canada, Ḥa Thượng Chon Trí Los Angeles, California, Thầy Thích Nguyên Vương, Tổ Đ́nh Lính Sơn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Ḥa Việt Nam và sư Thích Tuệ Dũng tăng sinh đă tốt nghiệp 6 năm tu học ở Miến Điện, ông sẽ nhập học viện Đại Học Phật Giáo Tích Lan. Theo sau là hàng Phật Tử từ Florida, Los Angeles california, cộng với 11 Phật tử từ Vancouver B.C Canada và 1 người từ thành phố Olympia Washington Mỹ Quốc.

 

 

Lịch tŕnh cung bái Xá Lợi Phật Nha được xếp đặc cẩn mật theo giờ giấc ấn định trước...

vật dụng đựng hoa quả sau khi cúng Xá Lợi được đem ra bên ngoài ...

 

Phật tử từ nhiều nơi trên thế giới đến ngồi độc kinh chung quanh chánh điện 

 

 

>>>>>>>Group # 2

 

Number of visits: free hit counters