兴安

City of Xing An - Thị Trấn Hưng An 

 

Picture Group # 1Xing An tạm dịch Hưng An là một thị trấn của thành phố Quế Lâm. Thị trấn này cách thành phố Quế Lâm khoản  45 cây số về phía Đông Bắc. Hai ngàn năm trước, Hưng An là một thị trán nhỏ, thô sơ, hoang dă, sau khi Vua Tần Thủy Hoàng thống nhứt Trung Quốc và hoàn tất xây dựng Vạn Lư Trường Thành ngăn giạc Mông Cổ, ông đem binh tướng đến Quế Lâm về Xing An xây một hệ thống điều ḥa lấy nguồn nước sông Trường Giang chia thành hai con sông Xiang Jiang và Li Jiang hầu cung cấp nước cho Quế Lâm và cả miền Nam nước Trung Hoa. Đây là một trong mười công tŕnh vĩ đại nhứt của Trung Hoa.  Để nhấn mạnh sự quan trọng của công tŕnh này, Vua Tần Thủy Hoàng tuyên bố: Miền Bắc (Trung Hoa) có Vạn Lư Trường Thành th́ miền Nam có Ling Qu (đập nước Lĩnh Tô).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters