Chùa Liên Hoa Olympia Washington

Lể Đầu Năm Tụng Kinh Dược SưTối Mùng Hai Têt năm Kỷ Hợi 2019. Tại Chùa Liên Hoa Olympia Một buổi lể Tụng Kinh Dược Sư đầu năm do Thầy Thích Huệ Nhân Trụ Tŕ chùa Liên Hoa chủ lể. Buổi lể hôm nay c̣n có Thầy Thích Huệ Thiện, Thầy Thích Nguyên Phát và hai Thị Giả đă không ngại đường xá băng tuyết từ Seattle về Chùa Liên Hoa hành lể. Cô Thích Nử Diệu Đạo và khoản 50 Phật tử và đồng hương từ nhiều nơi cùng về tham dự. Trong chánh điện trang nghiêm ấm cúng, lể khai kinh lúc 7 giờ tối, và chấm dứt khoản 8.30 giờ tối. Sau phần hành lể, Thầy trụ tŕ chúc Tết, phát quà. Thấy Thích Huệ Thiện và Thầy Thích Nguyên Phát và các Thị Giả phải về Seattle hơn trăm cây số đưởng xa dưới thời tiết -5C băng tuyết, trước khi ra về Thầy Huệ Nhân mời hết tất cả ăn tối món ḿ quảng thập cẩm rất là đặc biệt do mấy chị trong ban Ẩm Thực chùa Liên Hoa nấu. Tất cả mọi người vui mừng chúc nhau Năm Mới Kỷ Hợi Vạn Sự Cát Tường.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters