Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

Lể Khánh Thành Phật Ngọc Như Ư ( Ngày 12 Tháng 8 Năm 2018)

Jade Mani Buddha Inaugulation Ceremony

Picture Group # 2

\

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên /b>

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters