Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Đại  Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Khai Mạc Tại Chùa Liên Hoa - Bế Mạc Tại Ṭa Nhà Lập Pháp Olympia Washington State

Từ Ngày 20 Tháng 9 Đến Ngày 22 Tháng 9 Năm 1991

Picture Group # 2

 

 

 

 Ḥa Thượng Thích Giác Lượng

 Ḥa Thượng Thích Thắng Hoang

 Thượng Toạ Thích Minh Tuyên và...

 

 

 

 

 

 

 

 Sư Cô Thích Nử Như Nguyện

 

 Sư Cô Thích Nữ Tịnh Thường

 

 

 Phật Tữ Đường Hào và Cô Phương Tày

 

 Anh Huỳnh Kim Long Gia Đ́nh Phật Tữ Sacramento Treo Bantrol

 Ông Bà  Trần Thanh Tùng Olympia

 Các dại biều ghi danh tham dự dại hội

 Các dại biều ghi danh tham dự dại hội

 

 Ḥa Thượng Thích Mản Giác tṛ chuyện với các Sư Cô từ xa dến dự đại hội

 Hoà Thượng Thích Mản Giác và anh Lâm

 

 Đạo hữu Phương Mai và anh Đường Hoàng

 

>>>>>>>>Picture Group # 3Number of visits
:
free hit counters