Kỷ Niệm Chuyến Đi Việt Nam Ca Tuyến Mai v D Năm 2009

Đường Về Giồng Tre - phần 2

 

 

 

 

 

Gh chợ Bến Tre Tuyết Mai v D mua thm hoa quả......rồi tiếp tục cuộc hnh trnh. Xe chạy hướng về Giồng Trm ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua  Chợ Giồng Trm  th đến An Ngải Trung.... xe tiếp tục chạy về hương Ba Tri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Xn Tiếp Đường về Giồng Tre Phần 3

 

Number of visits: free hit counters