Hành Hương Ấn Đô

Tu Viện - Bảo Tàng Viện Nalanda Tỉnh Bihar Ấn Độ

Truyện/Ảnh: Đường B́nh

Picture Group # 2

 

 

 

 

 

 

Nalanda Mahavihar, được coi là một trong những trường đại học lớn nhất của thế giới cổ đại, được thành lập bởi Kumaragupta (413 - 455 AD) của thời đại Gupta. Vua Harshavardhana của Kannauj (606-647 AD) và các vị vua Pala đông Ấn Độ (8-thế kỷ 12) tiếp tục bảo trợ mở rộng trung tâm này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo sử sách Ngài Huyền Trang (Xuan Zang) vị tu sĩ nổi tiếng của Trung Quốc đă tu học tại đây vào thế kỷ thứ 7. Ông đă mất 17 năm để mang học thức Phật Giáo từ Ấn Độ về đến Trung Quốc

 

 

Theo sử sách hai vị học giả tu sĩ nổi tiếng của Trung Quốc là Ngài Huyền Trang (Xuan Zang) và I-Tsing đă học tại học viện này. Hai ngài đă ghi lại nhiều chi tiếc mô tả tu viện rộng rải, nhiều đền thờ tại Nalanda và cuộc sống của các nhà sư ở đây.

 

 Các môn học như Thần học, ngữ pháp, logic, thiên văn học, siêu h́nh học, y học và triết học đă được giảng dạy ở đây. Học viện được duy tŕ bởi thu thập từ các làng ban đặc biệt cho mục đích này.

 

 >>>>>>Picture Group # 3

 

Number of visits: free hit counters