Lể "Trồng Cy"

Vườn Tịnh Tm Cha Lin Hoa Olympia Washington State USA

 

Picture Group # 2ng mở nụ cười tỏ vẽ mn nguyện lng trn đầy vui sướng.

 

 C Tin i nữ của ng cảm động thấy Ba mn nguyện

 

 

 C Diệu Kim v c Hương sung sướng tham gia trồng cy cho Cụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C Diệu Kim (o bng) c Huong (o tm)  v C Tin (i nữ o trắng ) chc mừng ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture Group # 3 

 

Number of visits: free hit counters