Buddha Tooth Relic - 佛牙遗迹

Xá Lợi Phật Nha Tại Thành Phố Kandy Tích Lan

 

 

Picture Group # 2

Xá Lợi Phật Nha được an vị bên trong ngôi tháp ...


Đến giờ chim bái, phái đoàn được hướng dẩn vào ngồi trước cửa kim pḥng, cánh cửa sẽ mở ra Xá Lợi Phật Nha hiện ra trước mặt chỉ 3 phút đồng hồ để Phật tử dân hoa. Cửa khép lại mọi người rời khỏi vị trí và phái đ̣an khác tiến vào chồ ngồi, cứ thế tiếp tục ngày đêm không ngừng nghỉ...   

 

 


cửa pḥng được canh chừng cẩn mật và Tổng Thống là người có trách nhiệm ǵn giữ Xá Lợi Phật Nha ...

 

 

 

 

Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như mọi người trong phái đoàn b́nh tâm chờ đợi

nhiều loại hoa quư được mang vào cúng Xá Lợi Phật Nha

 

Các đ̣an thể khác túc trực  ngồi chờ đến phiên của ḿnh

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>Group # 3

 

 

Number of visits: free hit counters