Olympia City Mừng Xuân Giáp Ngọ

(2014)

 

Group # 3

 

quư cô này là Đạo Diển đă huấn luyện các em sáu tháng nay tỏ vẽ rất hài ḷng

phần ca vủ nhạc vừa xong .... sắp đến giờ Giao Thừa...

toàn thể diên viên ra chào khác giả ... và nhiều hứa hẹn...chúng em được chánh quyền thành phố mời đi biểu diễn công cộng tại trường đại học Sait Martin cho toàn thể công chúng xem...

 

 

anh Sơn Master Ceremony

Thầy khai kinh đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phật đài Qyang Thế Âm trước sân chùa

 

Lân múa nghinh Giao Thừa

 

 

Đoàn lân Gia Đ́nh Phật Tử Liên Hoa múa trong chánh điện

lân chào mừng quang khách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau khi múa trong chánh điện, lân mùa bên ngoài cổng chùa và đốt pháo Giao Thừa...

 

>>>>>>>>Picture Group # 4

 

Number of visits: free hit counters