Lể "Trồng Cây" 

Vườn Tịnh Tâm Chùa Liên Hoa Olympia Washington State USA

 

Picture Group # 3XXin ra mắt cây Phong (Japanese Mable) của ông Sến trồng trong Vườn Tịnh Tâm chùa Liên  Hoa

 

 

 

 

 

 Ông "Độ" là người quanh năm chăm sốc "Vườn Tịnh Tâm" chủa Liên Hoa, hôm nay ông đă hoàn thành một công việc đầy ư nghĩa, mọi người hoan hỷ đến chùa Liên Hoa.

 

 

Vườn Tịnh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End

 

Number of visits: free hit counters