Đi Tim Vết Chân Đức Phật - Mỹ Quốc

Bài Số 8

Wat Lao Dhammacetiyaram - Seattle

Established  1984

Bài Số 8 - Tháng 4 năm 1975 người tỵ nạn Đông Dương (Việt Miên và Lao) được chánh phủ Mỹ chấp nhận cho định cư dưới quy chế tỵ nạn. Một số người tỵ nạn Lao định cư ở Thủ Phủ Olympia Washington State, và các cơ quang thiện nguyện đem lên một số lớn hơn định cư vùng Seattle quận King, Phần lớn người tỵ nạn Lao c̣ truyền thống Phật Giáo Theravada (Tiểu Thừa) Đến năm 1984 Cộng đồng tỵ nạn Lao thành lập Wat Lao Dhammacetiyaram, là ngôi chùa đầu tiên của người Lao tỵ nạn tại Thành Phố Seattle Tiều Bang Washington State.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters