Guilin-China   桂林   Quế Lâm

 

灌阳

Guan Yang Township - Huyện Quáng Dương

 

请选择一个地区,以查看较大的图片

Please Select A Location To View Larger Images in That Area

Xin Vui Ḷng Chọn Một Thị Trấn Để Xem H́nh Lớn Trong Khu Vực Đó

***************

灌阳 -Guan Yang District - Huyện Quáng Dương

 

月岭村婚礼 -   Yue Ling Xun  Wedding- Đám Cưới Nguyệt Lĩnh Thôn

 

月岭村 -Yue Linh Xun Village - Nguyệt Lĩnh Thôn

 

文市镇 天龙饭店 -Tian Lung Chow House - Tiệm Ăn Thiên Long

 

千家洞 - Qin Jia Dong Resort - Động Thiên Gia 

 

黄姚古镇 -Huang Yao Ancient City  - Phố Cổ Huỳnh Giao

 

杨堤 - Yang Di     - Bến Đ̣ Dương Đề

 

阳朔 - Yang Shuo Township - Thị Trấn Yang Shuo

 

農 家 樂 - Nong Jia Le Retreat Village -  Làng Kiểu Mẩu

 

灌阳油茶 - Quayang Ethninc Breakfast Trà Điễm Tâm

 

灌阳蓮花 - Gua Yang Lotus    -   Hoa Sen

 

月岭村 看自动照片-Yue Linh Xun Viallge Slide Show - Nguyệt Lĩnh Thôn -Slide Show

***看自动照片黄姚古镇  - Slide Show  Huang Yao Ancient City - Phố Cổ Huỳnh Giao Tự Động

 

 

Number of visits: free hit counters