Chuyện Một Tấm H́nh

H́nh Chụp Tại Pḥng Khánh Tiết Khách Sạn Majestic Saigon

 Saigon Friendship Council
Hội Đồng Thân Hữu Saigon

Sau Tết Mậu Thân, t́nh h́nh an ninh ở miệt quê trở nên tồi tệ nên dân chúng t́m về Saigon ngày càng đông, cộng thêm sự hiện diện của hơn trăm ngàn quân nhân và dân sự người Mỷ khiến cho Thành Phố Saigon trở nên càng đống đúc. Đường phố chật chội, giao thông trở nên nguy hiểm, tai nạn xẩy ra ngày càng nhiều.Tệ nạm xả hội trong toàn cỏi Saigon, Chợ Lớn và Gia Định lan tràn, quán bar mộc lên như nấm, đỉ điếm, băng đảng lộng hành và nhiều việc xẩy ra liên quan đến người Mỷ ngày càng nhiều.

V́ thế ṭa đô chính thành  lập Hội Đồng Thân Hửu Saigon - Saigon Friendship Council để phối họp công tác giải quyết mọi vấn đề liên quan tới Việt Mỷ  hầu mang đến sự an ninh và trật tự cho tất cả mọi người trong Thủ Đô. V́ sự trọng yếu của nó nên hội đồng này gồm hết tất cả cơ quan chỉ huy cao cấp nhứt bên quân sự và dân sự của chánh quyền Việt Nam và Mỷ tại Saigon. Đại diện cho các cơ quan này, bên Việt Nam gồm có: Ông Đổ Kiến Nhiểu Đô Trưởng Saigon làm Chủ Tịch Hội Đồng. Trung Tướng Phan Phụng Tiên Tư Lệnh Sư Đ̣an 5 Không Quân. Đại Tá Tiên Tỉnh Trưởng Gia Định, Tư Lệnh Quân Cảnh, và các cấp chỉ huy Biệt Khu Thủ Đô. Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Đô Thành Saigon và các Trưởng Ty Cảnh Sát vùng Saigon, Chợ Lớn và Gia Định. đại diện Bộ Y Tế và Giám Đốc Trưởng Ty Thú Y Saigon, Chợ Lớn và Gia Định.

Phía Bên Mỷ gồm có: Trung Tướng Wilfred Smith , chỉ huy trưởng quân đội Mỷ tại Việt Nam, và là đại diện cho Tùy Viên Quân Sự Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ. Chi Huy Trưởng Không Quân Mỷ tại Việt Nam. Hải Quân Phó Đề Đốc đại diện cho Hải Quân Mỷ tại Việt Nam, và một số chỉ huy trưởng quân Sự Mỷ Tại Saigon. Bên Dân Sự gồm vị Đệ Nhứt Tham Vụ Ṭa Đại Sứ Mỷ, Cố vấn Bộ Y Tế, cố vấn Cảnh Sát và các viện chức cố vấn các ngành.

Một  buổi  sáng đẹp trời, tôi đến ṭa Đô Chính Saigon để phiên dịch  và thông dịch cho  phiên  họp định kỳ của Hội Đồng này.  Sau  bốn tiếng đồng hồ nghe báo cáo, bàn thảo và giải quyết công  việc,  mọi  người được mời qua khách sạn Majestic dự tiệc chúc mừng ông Đô Trưởng Đổ Kiến Nhiều vừa được thăng chức Chuẩn Tướng. Một ngôi sao đầu tiên mang lên vai ông Đô Trưởng Saigon.

Mọi người tề tựu đông đủ trong pḥng  khánh  tiết  Phượng Hoàng, bức h́nh trên đây được chụp để kỷ niệm buổi tiệc hôm đó. Ông Đổ Kiến Nhiểu và  ông Thiếu Tướng Smith đứng giửa ở hàng đầu. Tôi người đứng chót bên trái hàng đầu. Sau khi chụp tấm h́nh này,  tiếng  nổ  lớp đớp của những chai Champaign được mở ra, pha lẩn tiếng cười chúc mừng ṛn  rả  của  mọi  người làm cho buổi lể càng rộn ràng.

Sau bữa họp đó, Trung Tướng Smith, vị Tướng Chỉ Huy Trưởng cuối cùng của quân lực Mỷ tại Việt Nam và toàn bộ tham mưu của quân đội Mỷ rút về nước. Đơn vị Mỷ phụ trách yển trợ cho Hội Đồng Thân Hữu Saigon giải tán, tôi và anh Lê Quang Phát chuyển qua General Accounting Office (GAO) ban Kiểm Toán của Quốc Hội Hoa Kỳ. văn pḥng đặc tại Pḥng Tùy Viên Quân Sự  (Defense Attache Office - DAO) Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ.

Ba mươi năm sau, tôi gặp lại Trung Tướng Smith ở bộ Xả Hội của Tiểu Bang Washington State, ông nhắc lại buổi họp hôm đó và Ông  tặng  cho  tôi    bức h́nh  duy  nhứt  của  Hội  Đồng Thân Hửu Saigon chụp chung với ông. Nay ông đă  về hưu, bức h́nh  này  trở  thành  một  tài  liệu  binh  nghiệp  của  ông  lưu giử tại Pḥng Quân Sử  Bộ Quốc Pḥng Hoa Kỳ.

Tôi  giử  bức h́nh  này  để  kỷ  niệm  đời  binh  nghiệp của tôi

Đường B́nh

Number of visitors: free hit counters