Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

Phật Ngọc Như Ư

 Jade Mani Buddha - 玉佛如意

Lể Khánh Thành Phật Ngọc Như Ư ( Ngày 12 Tháng 8 Năm 2018)

Jade Mani Buddha Inaugulation Ceremony

Please click open a photo group to  view larger images

Xin vui ḷng bấm vào một goup để xem h́nh lớn

 

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2   

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters