Đi Tm Vết Chn Đức Phật  (Tich Lan)

Bi Số 18

Aradhana Gala Rock at Mihintala Mountain

Aradhana Gala Rock được gọi l Ni đ Mời Mộc (the Rock of Invitation) đối diện với ni Maha Seya, đỉnh cao của một ngọn đồi. Ngay cả trong lc thời tiết rất lộng gi người hnh hương vẩn c thể ln đến đỉnh ni đ chim ngưởng. . Người ta đặc ro sắt để gip leo ln. Ni Aradhana l nơi chnh xc m người ta truyền rằng l nới Mahinda Thero hạ cnh xuống ở Sri Lanka ni chuyện với nh vua lần đầu tin.

Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters