Đi Tm Vết Chn Đức Phật  (Tich Lan)

Bi Số 8

 

Cha Hatadge X Lợ Phật Nha


Cha Hatadage X Lợi Phật Nha Tch Lan
Quốc Vương Nissanka Malla (1187-1196) xy ngi cha Hatadage để thờ chiếc răng của đức Phật. Cha Hatadage tọa lạc trong cổ đ Polonnaruwa miền Đng Bắc Tch Lan. Lịch sử của cha ghi rằng cha được xy trong vng 60 giờ theo hoa văn trn tường chử "Hata" của người Singhalese c nghỉa l 60 v chử "Dage" nghĩa l cha x lợi, người ta dng hai chử ny ghi lại lịch sử của ngi cha. C người cũng nghỉ rằng con số 60 cũng c nghĩa l x lợi Phật thứ 60 được thờ tại đy v x lợi Phật nha ny được cất giử trn tầng trn của ngi cha. Cha Hatadage bao quanh bởi tường đ kin cố di 37 met v dy 27 met. C nhiều cc nhiều cổng ra vo. Chng quanh cha xy bằng gạch. Chnh điện xy bằng gổ qu v c mi ngi che nắng mưa.

 Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters