1,000 Bức Chn Dung Của Người Ti Đ Gặp Trn Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I Met In The World

Người D Ở Tt Phương Trời Ấy
Ti Vẫn Cn Đy Một Bng Hnh

Cảm Tc của Đường Ho Photograph by Duong Binh

Houston Texas USA

Hnh chụp tại Lể Tết Năm Mi cha Lin Hoa Olympia Washington State

Number of visits: free hit counters