1,000 Bức Chn Dung Của Người Ti Đ Gặp Trn Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I have Met In The World

Người D Ở Tt Phương Trời Ấy
Ti Vẫn Cn Đy Một Bng Hnh

 Cảm Tc của Đường Ho Photograph by Duong BinhGia dnh Phật Tử Cha Cổ Lm Seattle Washington State USA


Number of visits:
free hit counters