Pilgrimage to Nepal  -  Hành Hương Nepal

Hành Hương  Tháng 3 năm 2012  Tích Lan - Ấn Độ - Nepal - Miến Điện hướng dẩn bởi Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Tuệ Dũng Việtnam

朝聖者尼泊尔

Lumbini Nepal - Buddha's Birth Place

Lumbini Nepal -Nơi Đức Phật Sanh Ra Đời

Trụ Đá Vua A-Dục và Hồ Lịch Sử nơi Thánh Mẩu Ma-Da tấm trước khi hạ sanh Thái Tử

Please click a picture group to view larger image/ Xin vui ḷng bấm vào một group để xem h́nh lớn

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3

 

 

Number of visits: free hit counters