Cap Anamur Memorial in Troisdorf, Germany

Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân Người Việt Tỵ Nạn Cap Anamur tại Khu Phố Troisedorf

越南難民

Photograph by Duong Binh

 

Please click a picture group to view the image of the Cap Anamur Memorial

Cap Anamur là danh hiệu của một Hội Từ Thiện sáng lập bởi Tiến Sĩ Ruper Neudeck năm 1979 đă cứu vớt 10,375 thuyền nhân Việt Nam vượt biển t́m tự do.

Khánh thành 28 tháng 4 năm 2007 để tưởng niệm Thuyền Nhân Việt Nam đă tữ nạn trên đưởng vượt biển đi t́m tự do, và để cảm ơn Tiến Sĩ Ruper Neudeck và Nhân Dân Đức Quốc đă cứu giúp, đón nhận, cưu mang thuyền nhân Việt Nam. Thành phố Troisdorf là nơi Tiến Sĩ Ruper Neudeck đang sinh sống

Xin bấm vào một group để xem h́nh Đài Kỷ Niệm Cap Anamur tại thành phố Troisdorf

Group # 1    -    Group # 2   

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters