Phóng Sự Hành Hương Tích Lan (SriLanka)

Bài Số 18

Cây Bồ Đề Sống Lâu Nhứt Thế Giới Ngày NayAnuradhapura là một kinh thành cổ xưa lớn miền Trung Tích Lan, tại đây có cây Bồ Đề sống lâu nhứt thế giớ. Truyền thuyết Tích Lan nói rằng Sư Bà Sanghamittra là con gái của vua Á Dục (Ashoka) Bà mang một cái nhánh con của cây bồ đề gốc mà đức Phật ngồi tọa thiền khi đạt thành chánh quả năm xưa bên Ấn Độ, Bà đem cái nhánh cây con đó về Tích Lan trồng tại công viên Mahamewne kinh thành Annuradhapura.năm 245 trước Công Nguyên. Cây Bồ Đề này liên tục phát triển cho đến ngày nay. Nó được coi là cây Bồ Đề sống lâu đời nhứt Thế Giới. Cái tên nguyên thủy của nó gọi là Jaya Siri Maha Bodhi. Người Tích Lan coi đây là một cầy Bồ Đề linh thiên, ngày nào cũng có du khách hành hương đến cúng bái dân lể. Cây Bồ Đề được bảo quản bằng cái nền cao, trang trí nghiêm trang, nhửng buổi lể dâng y thường xuyên cử hành, hằng ngày Phật tử mang b́nh nước đi ṿng quanh độc kinh khiến cho cây Bồ Đề càng linh thiên. Ở Tích Lan có nhiều cây Bồ đề, mặc dù nhiều cây Bồ Đề gốc qua đời v́ tuổi già, nhưng con cháu của chi nhánh đó được con trai Vua A Dục là Hoàng Tử Mahinda và Công Chúa Sư Bà Sanghmitta mang đi trồng khắp nơi, cho đến ngày nay người ta vẩn c̣n t́m thấy ở nhiều nơi trên đảo quốc Tích Lan.

Đường B́nh

 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


Number of visits: > free hit counters