Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 13

Cây Bồ Đề Thành Xá VệCây Bồ Đề Thành Xá Vệ
Cây Bồ Đề được cho là đánh dấu nơi mà Anathapinska đă lên kế hoạch để trồng một cây Bodhi non. Các bật niên trưởng Sinhalese Pujavaliya coi việc này là ngoan đạo.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 


Number of visits: /font> free hit counters