Châu Đốc
H́nh chụp dọc bờ sông Châu Đốc

Đ́nh Làng - Temple

Chợ Cá Châu Đốc - Chau Doc Fish Market

Du Thuyền Trên Sông Châu Đốc - Tourist on Chau Doc River

Thành phố Châu Đốc nh́n từ bờ sông -The city of Chau Doc

Những căn nhà nổi trên sông Châu Đốc - Floating Houses in Chau Doc River

Những chiến đ̣ ngan sông Châu Đốc - Small boat crossing Chau Đốc River

Quăn lưới trên sông Châu Đốc Casting the net

Những chiếc đ̣ ngan lên đênh chờ khách

Bến phà Châu Đốc - Châu Đốc Ferry

Ghe nhà - Home transportation

Phố Nổi - Floating Shop in Châu Đốc

 Lưới Cá - Casting the net in Chau Doc River

  Đưa Khách Sang Sông  - Crossing  River

cô lái đ̣ ngan - Lady and The Boat

Phà Ngan - Ferry Crossing  River

 Nhà nuôi cá - Floating Fish Farm

Thành phố Châu Đốc - Landscape of Châu Đốc City

Welcom Tourist - Hoan nghên du khách

Số Lượt Truy Cập: free hit counters