Đi Tm Vết Chận Đức Phật - Campuchea

Bi Số 2

Cha Angkor Wat - Campuchea

 Cha Angkor Wat- Campuchea
Ti đến Angkor Wat tỉnh Xiem Reap Campuchea. Cha Angkor l ngi cha lớn nhứt Thế Giới, Nghệ thuật kiến trc rất cổ xưa. C người ni lc khởi đầu đy l ngi cha Ấn Độ v cha thờ thần Wishnu, đến Thế Kỷ thứ 12 th cha Angkor chuyển thnh cha Phật Gio.

Ankor Wat l ngi cha lớn nhứt thế giới. Vua Suryavarman II khởi cng xy dựng năm 1113 hon tất năm 1150 Cng Nguyn. Ankor Wat rộng 200 hectars. Nghệ thuật kiến trc phức tạp đẹp nhứt thế giới. Cha cấu trc nhiều từng cao thấp khc nhau, c nhiều cơ sở ring biệt.

Trong vng ny cn c cha Taprom v cha Bayon.

Chnh điện cha Angkor c pho tượng Phật đứng quấn y mu vng. Trn bn thờ c hoa quả, nhan khi v c mấy Phật tử đang khấn vi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters