Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 24)

Ngôi Chùa Ông Cấp Cô Độc (Anathapindika)

Kachchikuti

 Ngôi Chùa Ông Cấp Cô Độc (Anathapindika) Kachchi Kuti

Ông Cấp Cô Dộc là một đệ tử tại gia của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Kinh Phật chép rằng ông là một trưởng lăo giàu có, người nước Kosala phía đông bắc Ấn Độ cổ xưa. Tên của ông là Tu-đạt-đa, do ông thường xuyên cung cấp thức ăn cho những người nghèo và vô gia cư nên được gọi là Cấp Cô Độc.

Cấp Cô Độc được biết đến là đệ tử hào phóng nhất của Đức Phật. Ông đă hiến tặng một khu vườn mua của Thái tử Kỳ-đà (Jeta; con vua Ba-tư-nặc xứ Kosala) cho giáo đoàn của Đức Phật. Trong khu vườn đó ông đă rải một lớp gồm 1,8 triệu miếng vàng. Sau khi qua đời, Cấp Cô Độc được sinh vào cơi trời Tusita, cơi của các vị Bồ-tát.

Kachchi Kuti / Cấp Cô Độc là một kiến trúc quan trọng nhất được khai quật ở Mahmet, được xác định với các bảo tháp nổi tiếng Suddatta. Hai vị cao tăng Pháp Hiền và Hiuen-Trang người Trung Quốc đă đến đây và đă ghi trong hồi kư, Kuti Kachchi trong thực tế là một Sadhu đền gạch Kachcha trên đầu của kiến trúc này. Ngôi chùa Cấp Cô Độc đại diện cho các kiến trúc c̣n lại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 12. Sự khác biệt của kiến trúc cho thấy sự  phức tạp để xác định, .nhờ vào số lượng lớn các cổ vật t́m thấy từ nơi này và căn cứ theo hao ṃn của thời gian cho thấy đây là một ngôi chùa thuộc về thời kỳ Gupta  (Wikipidea)
trong ngành bảo tháp Phật giáo thời kỳ Kushana
Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 


Number of visits: /font> free hit counters