Cha Đất St (Cha Bửu Sơn) - Soc Trăng

 


Cha Bửu Sơn cn được gọi l Cha Đất St. Cha được sng lập năm 1901, bởi một người họ Dương. Lc ng ln bốn tuổi, ng thấy người cha ngy ngy độc kinh m khng c bn Phật, gia đnh th ngho khng c tiền thỉnh một tượng Phật về lập bn thờ Phật cho cha tu, ng bn bỏ học, ngy ngy ra ruộng lấy đất st nắng tượng Phật, tượng cc ngi la hn, chn đn, ta sen v những tược trang tr lập thnh bn thờ Phật cho cha tu. Dần dần ng nắng lun hằng trăm tượng v cc Phật cụ trang tr khc, cho đến một hm ng tỉnh giấc th thấy mnh đ lm suốt 40 năm, nay căn nh mnh khng thiếu mn g v n đ trở thnh ci cha, lc đ ng mới chịu thi. Theo cc nh khảo cứu tất c những g ng lm đều rất l tinh vi, rất mỷ thuật c thể so snh với hng cng nghệ mỷ thuật cao cấp ngy nay. Cha ny cn c ba cập đn cầy c thể đốt hơn 70 năm.  

Ảnh/Truyện: Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters