Cha Dược Sư Seattle

Buddhist Cultural Center of The Northwest

6924 42nd Ave S. Seattle Washington State 98118

Điện Thoại : (206) 725-1070

Thượng Tọa Thch Đồng Trung Trụ Tr

Thnh Lập 1996

 

Cha Dược Sư Seattle Vu Lan 2016

 

Phật Ngọc Ha Bnh Thế Giới

 

Cha Dược Sư Seattle

 

Number of visits: free hit counters