Cha Dược Sư Seattle

Buddhist Cultural Center of The Northwest

6924 42nd Ave S. Seattle Washington State 98118

Điện Thoại : (206) 725-1070

Thượng Tọa Thch Đồng Trung Trụ Tr

 

 

Cha Dược Sư Vạn Phật Seattle Vu Lan 2016

 

Phật Ngọc Ha Bnh Thế Giới

 

Cha Dược Sư Seattle

 

Number of visits: free hit counters