Đi Tm Vết Chn Đức Phật  (Tich Lan)

Bi Số 8

 

Cha Hatadage X Lợ Phật Nha


Cha Hatadage X Lợi Phật Nha Tch Lan
Quốc Vương Nissanka Malla (1187-1196) xy ngi cha Hatadage để thờ chiếc răng của đức Phật. Cha Hatadage tọa lạc trong cổ đ Polonnaruwa miền Đng Bắc Tch Lan. Lịch sử của cha ghi  theo hoa văn trn tường chử "Hata" của người Singhalese c nghỉa l 60 v chử "Dage" l cha, người ta dng hai chử ny ghi lại lịch sử của ngi cha. C người cũng nghỉ rằng ngi cha ny l ngi cha x lợi Phật thứ 60. Chiếc răng của đức Phật được cất giử trn tầng trn của ngi cha. Cha Hatadage bao quanh bởi tường đ kin cố di 37 met v dy 27 met. C nhiều cổng ra vo. Cha xy bằng gạch. Chnh điện xy bằng gổ qu v c mi ngi che nắng mưa.

 Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters