Đi T́m Vết Chân Đức Phật - South Korea

Bài Số 1

Jogyesa Buddhist Temple

55 Ujeongguk-ro, Gyeonji-dong, Jongno, Seoul, South Korea

Chùa Jogyesa, gần Blue House Tổng Thống Phủ Đại Hàn, tọa lạc tại Gyeonji-dong Thủ Đô Hán Thành Nam Hàn.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters