Đi Tm Vết Chn Đức Phật - Trung Quốc

Bi Số 6 - Nanputuo Temple Xiamen

南普陀寺

Cha Nanputuo (南普陀寺) l cha Phật Gio, xy dựng trong thời nh Đường. Cha tọa tạc tại thnh phố Xiamen. Người ta lấy tn Nam Putuo l v vị tr của cha l pha nam ni Phật Sơn linh thin của tỉnh Chiết Giang.

Trong những năm sau cng của thởi đại nh Đường, cc sư tăng ở đ lập thnh vng đất Phật. Chổ ny c nhiều tn khc nhau, Năm 1684, khi đời nh Thanh bắc đầu, tướng Shi Liang cấp tiền ti thiết ngi cha để thờ Phật B Quang Thế m, v Shi Liang lấy tn ni Phật Đ của Chiết Giang đặc tn cho ngi cha.

Năm 1924, Thầy Hui Quan l vị Thầy thứ nhứt được chỉ định lm thầy Trụ Tr cha ny. Cc bậc thầy khc như Hong Yi v Yin Shun cũng dạy ở đy. Nhiều cuộc trng tu cũng xẩy ra trong năm 1980.

Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:> free hit counters