Di Tiem Vết Chân Đức Phật - Trung Quốc

Bài Số 2 - Chùa North Pagoda Suzou Thành Phố Tô Châu

Chùa Tháp Bei Si - 北寺塔


Chùa Tháp Beisi ( 北寺塔)
Chùa Tháp Beisi ( 北寺塔) ở Tô Châu tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngôi chùa có h́nh thể bát giác và tháp chín tầng với tổng chiều cao 76 m (249 ft). Chùa đă từng có chiều cao mười một tầng, nhưng đă bị hư hại và giảm xuống c̣n đến chín tầng như hiện nay. Các bức tường bên ngoài được làm bằng gạch, hàng rào làm bằng đá, và lan can bao quanh chùa làm bằng gỗ.

Chùa Tháp Beisi là ngôi chùa Phật giáo, được xây dựng trong Công Nguyên năm 502 đến 557. Có niên đại 1.700 năm. Kiến trúc hiện tại là từ đời nhà Minh (1368 - 1644) Các cuộc trùng tu giửa những năm 1131 và 1162, và trong thời nhà Tống 960-1279. Việc xây dựng cho ngôi chùa được đại sư Phật giáo Đại Uyên lănh đạo, tuy nhiên, chùa bị đốt cháy vào cuối triều đại Tống. Chùa được xây dựng lại trong thời nhà Minh.

Trong cuộc trung tu năm 1960 và 1975, người ta t́m thấy trong gác chuông một con rùa đồng và tượng Phật. Cược trùng tu mới nhất của chùa là năm 2006.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters