Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Trung Quốc

Bài Số 3 - Chùa Qi Xa Guilin

Chùa Qixia Phật giáo Quế Lâm Trung Quốc

Chùa QiXia trong công viên của thành Phố Quế Lâm Tỉnh Quăng Tây là ngôi chùa Phật Giáo Đại Thừa, xây dựng năm 489 Công Nguyên. Vào năm thứ 7 của thời kỳ Vĩnh Minh trong triều đại Nam Tề (479 - 502), ngôi chùa này nổi tiếng với bộ sưu tập lớn nghệ thuật Phật giáo và nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc. Chúng bao gồm có chùa, các bức tranh và ảnh nghệ thuật của thế kỷ thứ 10.

Trong mấy thế kỷ qua chùa có vài cái tên khác nhau, bao gồm:
-chùa Công Đức (Gongde Temple 功德寺 đời nhà Đường),
-Chùa Miaoyin Temple (妙音寺; đời Nhà Đường ),
-Chùa Puyun (普云寺; đời nhà Tống)"
-Chùa Yanyin Chongbao Chan Temple "严因崇报禅院; đồi nhà Tống )"
-Chùa Jingde Qixia Temple " (景德栖霞寺; đời Nhà Tống) và "
-Chùa Huxue " (虎穴寺; đời Nhà Tống).


Đến năm thứ 1372, thời nhà Minh (1368 - 1644), chùa lại được đổi tên một lần nửa thành "chùa Qixia" cái tên này c̣n được sử dụng đến ngày nay.

Vào cuối thời nhà Thanh (1644 – 1911), chùa Qixia đă bị phá hủy hoàn toàn bởi cuộc nổi dậy của Phong Trào Cách Mạng Thái B́nh, cho đến năm 1919 th́ chùa được hoàn toàn phục hồi.

Trong khuôn viên chùa Qixa c̣ một bảo tháp The Qixia Stupa (栖霞塔) thờ Xá Lợi Phật ở phía đông nam của chùa Qixia Temple. Nó được xây dựng vào năm 601 và bị phá hủy trong nhà Đường (618 - 907). Năm 945, nó được xây dựng lại bởi hoàng đế li Jing nhà Đường. Chùa có một cấu trúc năm tầng, h́nh Octagon. Cao 59 ft.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: ont> free hit counters