Đi Tm Vết Chận Đức Phật - Laos

Bi Số 2

Cha That Luong Vientianne

Cha That Luong Vientianne
Cha That Luong xy dựng vo thế kỷ thứ 3 cng lc với thnh phố Viengtianne được thnh lập. Cha That Luong l ngi cha tiu biểu cho nước Lao.

Khởi đầu cha That Luong xy dựng để thờ x lợi Phật, nhưng vo năm 1560 Quốc Vương Suysetthethirath ra lệnh gở bỏ kiến trc ban đầu ng cho xy ci mới. ng dời thủ đ từ Luong Prabang về thnh phố Viengtiang. Cha That Luong l một di tch quan trọng của Phật Gio.

Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters