Di Tim Vết Chân Đức Phật - Canada

Bài Số 2 - Thranggu Monastery Richmond

 

 Thranggu Monastery Canada

Tu Viện Thranggu trên đường số 5 thành phố Richmond, Canada là tu viện truyền thống Phật giáo Tây Tạng đầu tiên tại Richmond, British Columbia, Canada. Tu viện chính thức khai trương ngày 25 tháng 7 năm 2010 do Lạc Ma Khenchen Thrangu Rinpoche, vị lănh đạo các tu viện Thranggu trên toàn thế giới chủ lể.

Chánh điện của tu viện có một bức tượng Đức Phật Thích Ca mạ vàng,cao bốn mét. Chùa có các dịch vụ bao gồm kinh Phật và xâu chuổi đá quư từ 108 quốc gia khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Tây Tạng, Sri Lanka và Canada.

Vách tường hai bên của chánh điện mổi bên có 500 tượng Phật Dược Sư và 200 tượng Phật Di Đà, bức tường nối liền với lối vào chính điện. Phía sau tượng Phật Thích Ca là 6 bảo vật trang trí và 12 mandala do các nghệ sĩ vẻ trên trần nhà. Sáu trụ cột trang trí truyền thống Tây Tạng và tượng của Giáo chủ Rinpoche. Trên cao Tượng Chenrezig. Chánh điện thờ Phật có thể chứa tối đa 500 người.

Một Lạc Ma cho biết tượng Phật chính giửa có 35 tượng Phật nhỏ hơn và 1,000 tượng Phật Dượng Sư để trừ bệnh và ngừa nguy hiểm.

Chùa có 8 gian pḥng dành cho Phật tử tu ngắn hạn và dài hạn. Một thư viện gồm có sách nhiều ngôn ngử khác nhau, và một pḥng dành riêng cho quư Thầy đến thuyết pháp.

Chùa Threnggu Canada là ngôi chùa con, ngôi chùa mẹ ở bên Tây Tạng gần thị xả Jyekundo quận lỵ Yushu tự trị, tỉnh Thanh Hải Trung Quốc. Chùa mẹ bên Trung Quốc bị hư hại nặng nề do trận động đất ngày 14 tháng 4 năm 2010. Trong trận động đất này đă khiến cho nhiểu thầy và nhiểu Phật tử chết.


Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters