vanninh.com


Cha Trấn Quốc H Nội

 

Slide Show

 Cha Trấn Quốc l ngi cha Phật gio lu đời nhất ở H Nội. Người ta ni năm 541 Vua L Nam Đế xy dựng ngi cha bn bờ sng Hồng v mất 4 năm mới hon thnh.

Ảnh/Truyện: Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters