Cha v Tu Viện Phật Gio Mỷ Quốc

 

美國佛教寺修道院

Buddhist Temples and Monasteries in US

Cha V Tu Viện Phật Gio Tại Mỷ Quốc

           

Oregon State


Miao Fa Chan Temple

 


Oregon Buddhist Temple

 


Ngoc Sơn Temple Portland
 
Chua Nam Quang Portland

 

California State

Orange County


Cha Qun Thế m
 
Cha Diệu Php

 


cha Huệ Quang

c


Cha Dược Sư

 

Washington State

City of Seattle & King County


Cambodian Buddhist Temple Wat Shanghikaram

 


Phước An Đạo Trng (New Castle)

 


ChaThiền Quang (Renton)

 


Tu Viện Bồ Đề (Renton)
 
Cha Php Hoa  (Kent)

 


Cha Gic Vin (Federal Way)

 


Buddha Jewel Monastery

 


Cha Quang m Seattle

 


Jodo Shinshu Temple
 
Thin Vien Truc Lăm Minh Chanh

 Cha Vạn Hoa


Seattle Koyasan Temple

 


Cha Phật Bửu
 
Nichiren Temple

 


Atammayatarama
 
True Buddha

       

                                                                                  


Cha Địa Tạng

Cha Vạn HạnhTịnh X Huệ Minh

               


Cha Dược Sư
   C Lm temple in Seattle Washington State USA
Cha Cổ Lm

 


Cha Việt Nam
 
Tịnh X Quan m

 

      

Thai Buddhist Temple - Celebrating Loy Krathong Festical at Washington Buddhvanaram Temple, Auburn, Washington State, USA
Wasington Buddhavanaram
  Tibet Buddhist Temple in Seattle, Washington State, USA
Sakyamuni Temple

 


Wat Dhammacakkaram Cambodian
 
Wat Lao Dhammacetiyaram

 


Wat Lao Mixayaram Seattle

 

North Bend


Rainbow Buddhist Temple

 

City Of Redmond


Ling Shen Ching

 


Cha Tầm Nguyn Renton

 

Summit Lake


Cha Tầm Nguyn Summit Lake

 

City of Olympia


Cha Lin Hoa 
   Cha Hương Nghim của người Taiwan Tại Olympia Washington State / The Evergreen Buddhist Temple in City of Olympia, Washington State, USA
The Everegreen  Temple

 


Nalanda Institute

Kushita Kadampa Center

 


Buddhangkura Temple
 
Thiền Viện Nhẫn Ha

 

City of Yelm


Wat Prochum Raingsey Yelm

 

City of Tacoma


Cha Phước Huệ
 
Korean Temple

 
Cha
Từ Tm


Khmer Theravada

 


Khmer Krom Temple

 Tacoma    Buddhist  Temple
 

Wat Sammaki Ratanaram

 

Longview Lewis County


Cloud Mountai Cha Vn Sơn

 

 

số lần truy cập: free hit counters