Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Ấn Độ

Bài Số 36

 Chùa Việt Nam Bồ Đề Đạo Tràng

Tháng 05/1987, thầy Huyền Diệu bắt đầu tiến hành xây dựng một ngôi chùa 3 tầng, trên khuôn viên rộng 3,5 ha và đặt tên “Việt Nam Phật Quốc Tự” . Chùa được khánh thành vào ngày 12/01/2003.Ngôi chùa được xây dựng bằng bê tông, cốt thép với cấu trúc h́nh vuông và hai mái cong vươn cao như đóa sen vượt khỏi mặt nước bùn lầy.

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay
Ảnh/Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters