Thượng Tọa Thích Viên Thông Hướng Dẩn Hành Hương Miến Điện và Đài Loan

Chùm Ảnh Hành Hương Miến Điện do cô Đừơng Ngọc Chi Cung Cấp

Thượng Tọa Thích Viên Thông Trưởng Đoàn Hành Hương

Chuông chùa Mingun đúc năm 1808 Công Nguyên

Chuông Chùa Mingun nặng khoản 90 tấn. Là cái chuống thứ hai lớn nhứt trên thế giới

 

 

Đại hồng chung này được đúc vào năm 1808 AD (công nguyên) bởi vua Bodawpaya dành riêng cho chùa Mingun, Năm 1839 lúc đó ngôi chùa chưa hoàn tất th́ một trận động đất xẩy ra phá vở tháp  chuông bị rơi nằm trên mặt đất. Cho đến năm 1896 chuông được nâng lên đặt vào trong một ngôi tháp chuông cho đến hiện tại. Trọng lượng của nó là khoảng 90 tấn và là đại hồng chung lớn thứ hai trên thế giới là một phần ba số đó tại Moscow và mười bốn lần to hơn cái chuông của thánh đường st. Pauls.

 

 

Chùa Sagaing Miến Điện

Sư Cô Diệu Hiếu

Sư Cô Diệu Hiếu và Ngọc Chi trên thuyền vượt sông Irrawady Mandalay Miến Điện

 

 
 

At the Mahamauni Temple, the highest ranking monk washes the Buddha's face, brushes his teeth, changes flowers and water. And also adds more gold on the buddha. Mandalay Myanmar.
 

 
 
 
Miss Tin Tin Myanmar Tour Guide (Blue shirt) Ngọc Chi (mang kiến mát)
 

Nun Thich Nu Dieu Hieu, camera man-Thich Nhu Tu, tour director-Thich Vien Thong
 

 
 
 
 
Cây Hóa Thạch
 
 
Cây Hóa Thạch
 
 
 
 
Chờ ghe bên bờ sông Irrawaddy
 
 
Thuyền chở khách bên bờ sông Irrawaddy
 
 
 
 
Nón che nắng thiết kế đạc biệt của người Miến Điện
 
 
 
 
Cô Bán Hàng Rong Bên Bờ Sông Irrawaddy
 

Sau 25 năm Miến Điện bị thế giới tự do cấm vận..En vẩn sống hạnh phúc trên đất Phật Miến Điện
 

 
 
 
Cô Ngọc Chi và người bán hàng rong bên bờ sông Irrawađy
 
 
 
Gương Mặt Trừu Tượng của Miến Điện
 
 
 
 
Lớp phấn trên tráng và g̣ má của em là để che nắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Number of visits: free hit counters